Vluchtelingen

FACTSHEET VOOROORDELEN EN FEITEN OVER DE VLUCHTELINGENSTROOM

DOWNLOAD HIER DE ENGELSTALIGE FOLDER, ook op te vragen bij Art.1 MN.

De komst van vluchtelingen maakt veel los in de samenleving. Ook de voorvallen tijdens de jaarwisseling in Duitsland voeden gevoelens van angst. Zomaar een aantal zinnen die weergeven dat burgers zich zorgen maken. Zorgen waarmee bestuurders zich voor veel uitdagingen geplaatst zien: “Wat betekent het voor mijn veiligheid?” “Kan mijn kind nog wel alleen naar school fietsen?” “Pikken ‘ze’ onze banen niet in?” “Denk liever eerst aan onze ouderen!” “Het zijn gelukzoekers!”

Art.1 MN neemt nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid in dit thema. Graag zetten wij op een rijtje welke initiatieven ontplooid zijn en hoe u een beroep op ons kunt doen:

Informatieavonden
Voor de opvang van vluchtelingen wordt steeds gezocht naar locaties, zowel voor de noodopvang, de crisisopvang als voor de opvang voor langere tijd. Nadat er een inventarisatie is gemaakt van geschikte locaties en de keuze is bepaald, worden bewoners geïnformeerd in speciale voorlichtingsbijeenkomsten. Medewerkers van Art.1 MN hebben in 2015 een aantal van deze bijeenkomsten bijgewoond. Graag bieden wij u aan om ook in uw gemeente aanwezig te zijn op deze informatieavonden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Factsheet
In de maatschappij zijn verschillende meningen over de vluchtelingenproblematiek die niet altijd gestoeld zijn op waarheden en feiten. Art.1 MN heeft een factsheet gemaakt waarin we een aantal zaken op een rij zetten. Zo komen thema’s aan bod over de herkomst van vluchtelingen, de aantallen die naar ons land komen en waarom ze op de vlucht zijn? De factsheet is zeer bruikbaar voor docenten in het onderwijs, maar ook voor anderen die geconfronteerd worden met dit onderwerp. In deze factsheet leest u meer over de vooroordelen én feiten over de vluchtelingenstroom. Dit is een eerste opzet die nog wordt aangepast naar mate er meer informatie beschikbaar is.

Instroom van vluchtelingen
Voor veel bewoners in AZC’s is onze Nederlandse wet- en regelgeving anders dan in hun thuisland. Gelijke behandeling van man en vrouw, godsdienstvrijheid en acceptatie van seksuele diversiteit is voor velen een nieuw gegeven. Natuurlijk is het van groot belang dat de nieuwe bewoners in Nederland goed geïnformeerd worden, zodat ze bewust worden van het normen- en waardenpatroon in ons land en dat discriminatie bij wet verboden is en dat ervaringen met discriminatie gemeld kunnen worden. Graag zijn wij bereid om de vluchtelingen over de Nederlandse rechten en plichten op dit gebied te vertellen. Speciaal hebben wij ook een folder ontwikkeld in de Engelse taal, die wij u graag toesturen. Net als alle mensen die zich in Nederland bevinden, hebben ook de bewoners van AZC’s recht op onze gratis dienstverlening. Ervaringen met discriminatie en ongelijke behandeling kunnen bij Art.1 MN worden gemeld.

LHBT Vluchtelingen
Speciale aandacht is gewenst voor de vluchtelingen die toevlucht in ons land zoeken vanwege hun seksuele geaardheid. Voor hen is het extra confronterend dat de veiligheid die zij in ons liberale land zochten, in het AZC nog niet altijd gewaarborgd is. Juist voor deze mannen en vrouwen is het van belang dat zij hun weg weten te vinden tot instanties als Art.1 MN, maar ook bij Stichting Veilige Haven, Prismagroep, COC ed.

Statushouders
Dan komt het moment dat de vluchteling statushouder wordt. Dat de kinderen naar een reguliere school gaan; dat huisvesting is gevonden en vervolgens komen te wonen tussen de ‘gewone’ burgers van uw gemeente; dat ze op zoek gaan naar werk en zich inschrijven bij de huisarts en de tandarts. En dit allemaal onder begeleiding van professionals en vrijwilligers, maar ook kunnen oplopen tegen ongelijke behandeling en discriminatie. Speciaal voor professionals en vrijwilligers heeft Art.1 MN een training ontwikkeld in het herkennen van ongelijke behandeling en discriminatie. Graag bieden wij deze training ook in uw gemeente aan.

En wat nog meer?
Wellicht spelen er in uw gemeenten nog andere thema’s. Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden.

Onze medewerkers die speciaal belast zijn met dit thema, zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer 030-2328666 en via ons algemene mailadres: info@art1mn.nl

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina