Uitspraak College: Winkelier mag scootmobiel niet weigeren
28/03/2018

Deze week deed het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in een zaak tussen De Sleutelspecialist uit De Bilt en een inwoner. Het College is in haar oordeel kritisch en meent dat de winkel een verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte door de inwoner met scootmobiel de toegang te ontzeggen.   

Een inwoner van De Bilt kwam in actie nadat haar de toegang werd geweigerd tot De Sleutelspecialist toen zij met haar scootmobiel naar binnen wilde. De eigenaar gaf aan dat scootmobielen niet welkom zijn. Hij wilde haar wel helpen, maar de scootmobiel moest buiten blijven. Vanwege haar beperkingen maakt de inwoner gebruik van een scootmobiel, maar wil graag zoveel mogelijk zelfstandig blijven. De inwoner nam contact op met Art.1 Midden Nederland om te onderzoeken of hier sprake was van ongelijke behandeling of discriminatie.

Tijdens de zitting op 8 februari jl. werd duidelijk dat de eigenaar van De Sleutelspecialist zich zorgen maakte over schade die door de scootmobiel zou kunnen ontstaan. Vanwege eerdere incidenten wilde hij haar niet binnenlaten en bood aan haar aan de deur te helpen. Tijdens de zitting gaf het College aan begrip te kunnen opbrengen voor de stelling van de eigenaar, maar dat dit niet rechtvaardigt om de inwoner helemaal geen toegang tot de winkel te verschaffen.

Oordeel
Het College komt tot het oordeel dat De Sleutelspecialist jegens deze inwoner een verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door de inwoner met haar scootmobiel de toegang tot de winkel te weigeren. Het VN-verdrag handicap, dat op 14 juli 2016 in Nederland in werking trad, heeft als doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Daarom is het onder andere verboden om mensen met een handicap of chronische ziekte de toegang tot winkels te weigeren.

Klachtbehandeling door Art.1 Midden Nederland
Art.1 Midden Nederland is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in de provincie Utrecht. Bij het vermoeden hiervan kan men terecht bij de afdeling Klachtbehandeling. De consulenten discriminatiezaken kunnen begeleiden en ondersteunen bij bemiddeling of een gang naar het College van de Rechten van de Mens.

Share Button

  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.

Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina