Wetboek van Strafrecht

Het wetboek van strafrecht is het wetboek dat regelt welke situaties (delicten) als een misdrijf en welke als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

Artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht geeft een juridische definitie van discriminatie. De artikelen 137 c t/m g en 429quater stellen de volgende vormen van discriminatie strafbaar:

  • discriminerende belediging
  • aanzetten tot discriminatie van óf haat tegen groepen mensen
  • verspreiden van materiaal met discriminerende inhoud
  • deelnemen aan een organisatie met een discriminerend karakter
  • opzettelijk discrimineren op basis van ras in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (misdrijf)
  • niet opzettelijk discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (overtreding)

 

Definitie van discriminatie in het strafrecht (art. 90quater WvSr)
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Als u het idee heeft dat een persoon of organisatie zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan discriminatie, kunt u hiervan aangifte doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie bekijkt vervolgens of ze de persoon of organisatie vervolgen.

Wilt u uitleg over één of meerdere wetsartikelen of advies of ondersteuning bij het doen van aangifte? Neem dan contact met ons op. Wij leggen het graag aan u uit.

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina