Wat is discriminatie?

We zijn allemaal verschillend, maar wel gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk wordt behandeld.

Als iemand zonder rijbewijs wordt afgewezen voor een baan als taxichauffeur is dit volkomen terecht. Er is pas sprake van discriminatie als degene niet wordt aangenomen omdat deze persoon bijvoorbeeld vrouw is, een donkere huidskleur heeft, moslim of homo is.

De strafrechtelijke definitie van discriminatie wordt gegeven in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht: “Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast”.

De wet beschermt de volgende gronden:

 • ras
 • afkomst
 • huidskleur
 • geloof
 • levensovertuiging
 • leeftijd
 • politieke overtuiging
 • geslacht
 • nationaliteit
 • seksuele voorkeur
 • burgerlijke staat
 • handicap
 • chronische ziekte
 • arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk)

 

Wilt u meer weten over de wetsartikelen? Lees dan verder onder kopje Wetboek van strafrecht

Wanneer is het geen discriminatie?
Niet alles is discriminatie. In sommige situaties is het normaal om onderscheid te maken. Iemand weigeren voor de functie van receptionist, omdat hij of zij de taal niet beheerst is geen discriminatie. Iemand weigeren voor diezelfde functie vanwege de leeftijd van de sollicitant is dat wel.
Voorbeeld: “Ik zit elke dag netjes om 08:30 uur achter mijn bureau om de dag te starten en ik eindig, zoals het hoort, om 17:00 uur. Mijn directeur komt elke dag pas rond 09:30 uur binnen en gaat vaak eerder weg. Toch krijgt hij meer salaris. Dit voelt oneerlijk en als ongelijke behandeling”.

Hoewel u zich kunt afvragen of uw directeur het goede voorbeeld geeft, is het geen discriminatie. Het zijn namelijk geen gelijke gevallen. Uw directeur heeft allereerst een andere functie en andere –zwaardere- verantwoordelijkheden. Daarnaast tellen ook opleiding en (aantal jaren) ervaring mee in salariëring. Dus hoe oneerlijk het ook voelt, het is geen discriminatie.

Gediscrimineerd worden op een bepaald terrein, betekent de situatie, de ‘plek’ waar je gediscrimineerd bent. Denk aan: op het werk, op school of tijdens het uitgaan. Een gedetailleerd uitleg kunt u vinden onder kopje Gelijke behandelingswetgeving.

Heeft u het gevoel dat u ongelijk behandeld bent of gediscrimineerd wordt?
Meld dat dan bij ons telefonisch op 030–232 86 66 of digitaal via het meldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

 

Share Button
 • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina