Internationale wet- en regelgeving

Niet alleen landelijk, maar ook op Europees en internationaal niveau is er het één en ander vastgelegd om mensen te beschermen tegen discriminatie.

Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie
De Europese Unie heeft verschillende maatregelen genomen die discriminatie tegen moeten gaan. Deze zijn neergelegd in het EG-verdrag en Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie.

EVRM
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschrijft fundamentele vrijheden en waarborgt het verbod op discriminatie (artikel 14, juncto protocol 12).

IVUR
Het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR) is afkomstig van de Verenigde Naties. Hierin ligt onder andere een verbod op discriminatie besloten.

IVBPR
Het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) formuleert in artikel 26 een gelijkheidsgebod en een discriminatieverbod.

IVUR
Het Internationale Verdrag ter Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie (IVUR) van de Verenigde Naties, dat Nederland heeft ondertekend, vereist strafrechtelijke sancties in de nationale wet- en regelgeving.

BuPo-Verdrag
Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BuPo-Verdrag), geïnspireerd door het UVRM, werd door bijna alle landen aangenomen en bevat de burgerlijke en politieke rechten.

Meer informatie
Meer informatie over hoe het verbod op discriminatie terugkomt in Europese en internationale wetten en verdragen leest u onder Verdragen en wetten op de website van het College van de Rechten voor de Mens.

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina