Oordelen van het College

Hieronder vindt u een overzicht van oordelen van het College voor de Rechten van de Mens, die Art.1 MN in het verleden heeft gevoerd.

Oordeelnummer 2019-15 Er is geen sprake van discriminatie door het Universitair Medisch Centrum Utrecht bij het verwijzen van een transvrouw naar een gesprek met het maatschappelijk werk, voordat zij wordt toegelaten tot een vruchtbaarheidsbehandeling. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-144 Vereniging Vrouwenkoor Malaika discrimineerde een vrouw die gebruik maakt van een rolstoel door haar af te wijzen als koorlid. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-131 OrangeValley B.V. discrimineerde een Marokkaanse man niet op grond zijn afkomst en/of leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van financieel medewerker. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-130 BCC (Elektro-Speciaalzaken) B.V. discrimineerde een Marokkaanse man niet op grond zijn afkomst door hem af te wijzen voor twee functies en door zijn discriminatieklacht onzorgvuldig te behandelen. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-129 CAL Trading B.V. discrimineerde een Marokkaanse man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen voor de functie van administratief medewerker. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-106 H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V discrimineerde een vrouw door haar na terugkeer van zwangerschaps- en bevallingsverlof onder minder gunstige voorwaarden terug te laten keren in de eigen functie. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-100 Keolis Nederland B.V. discrimineerde een man op grond van handicap bij het verlenen van toegang tot de bus, bij het betreden, gebruikmaken en verlaten van de bus en bij de klachtbehandeling. Er is geen sprake van discriminatoire bejegening. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-65 Swing- en eetcafé ‘t Pakhuis B.V. discrimineerde een man met diabetes door hem de toegang tot een uitgaansgelegenheid te weigeren omdat hij een blikje cola bij zich had. Er is geen sprake van discriminatie bij de klachtbehandeling. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-47  Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel discrimineerde een vrouw door haar de toegang tot het restaurant te ontzeggen omdat zij haar assistentiehond bij zich had. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-25 De Sleutelspecialist maakte verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door een vrouw met een scootmobiel niet toe te laten tot de winkel. De eenmanszaak maakte geen verboden onderscheid door niet te reageren op haar discriminatieklacht. Lees verder…

Oordeelnummer 2018-18 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discrimineert een woonwagenbewoner door een uitsterfbeleid te voeren, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats. Lees verder…

Oordeelnummer 2017-71 OnlyHuman B.V. discrimineerde een  zwangere werknemer door haar contract al na drie weken tijdens de proeftijd te beëindigen. Lees verder…

Oordeelnummer 2017-22 Schippers Bouwconsult B.V. behandelde de discriminatieklacht van een Turkse man onzorgvuldig en maakt daardoor verboden onderscheid op grond van ras. Lees verder…

Oordeelnummer 2016-142 Qbuzz B.V. discrimineert een man op grond van zijn godsdienst bij de werving en selectie voor de functie buschauffeur. Lees verder…

Oordeelnummer 2016-80 De eigenaar van een transportbedrijf discrimineerde een man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen als bezorger. Lees verder…

Oordeelnummer 2016-61 Philip Bilthoven B.V. discrimineerde een moslima op grond van haar godsdienst en geslacht door haar af te wijzen voor een stageplaats maar niet op grond van haar afkomst. Lees verder…

Oordeelnummer 2016-15 Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag discrimineerde niet bij beëindiging van de opleiding Speltherapie van een vrouw met een progressieve hersenziekte. Lees verder…

Oordeelnummer 2016-3 ABN AMRO Bank N.V. discrimineerde een man met de Spaanse nationaliteit door de tariefsverhoging van zijn zakelijke rekening en door zijn klacht over discriminatie onzorgvuldig te behandelen. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-138  SThree Holdings B.V. discrimineerde niet door een zwangere medewerker niet voor te dragen bij een opdrachtgever. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-123: GYMP Beheer B.V. (handelsnaam: Vertroetel je Ouders) discrimineerde een 65-plusser door met hem geen bemiddelingsovereenkomst aan te gaan voor werk als persoonlijk begeleider. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-122: Handelshuis W. Rutteman B.V. discrimineerde een sollicitant door hem vanwege zijn leeftijd af te wijzen als medewerker binnendienst. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-110: Bastion Hotelgroep B.V. discrimineert op grond van leeftijd door in personeelsadvertenties te vragen naar studenten. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-44: Bergse Bossen B.V. discrimineerde een man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen voor zijn sollicitatie. Een vriend van de man, die een Nederlands klinkende naam heeft, werd wel voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-43: Yacht B.V. discrimineerde een man door hem af te wijzen na sollicitatie onder eigen Turkse naam en uit te nodigen na sollicitatie onder verzonnen Nederlandse naam. Yacht behandelde de discriminatieklacht van de man zorgvuldig en benadeelde hem niet vanwege deze discriminatieklacht. Lees verder…

Oordeelnummer 2015-32: Maxd’Oro B.V. discrimineerde vrouw door haar (mede) vanwege haar Surinaamse accent af te wijzen. Lees verder…

Oordeelnummer 2014-110: Zaalverhuur7 maakt jegens COC Midden-Nederland verboden onderscheid bij de afwijzing van een aanvraag voor de verhuur van een zaal in een kerkgebouw. Lees verder…

Oordeelnummer 2014-109: Evangelische Gemeente Utrecht maakt jegens COC Midden-Nederland verboden onderscheid bij de afwijzing van een aanvraag voor de verhuur van een zaal in haar kerkgebouw. Lees verder…

Oordeelnummer 2014-103: ABN AMRO N.V., een bank, heeft een Indiase man niet discriminatoir bejegend. De bank heeft wel verboden onderscheid gemaakt door de discriminatieklacht van de man onzorgvuldig te behandelen. Lees verder…

Oordeelnummer 2012-138: Peer2Peer Ventures B.V., een bedrijf dat auto’s van privépersonen aan derden verhuurt, discrimineert een autobezitter met de Duitse nationaliteit door hem af te wijzen als klant. Lees verder…

Oordeelnummer 2011-101: Een taxibedrijf heeft personeelsadvertenties geplaatst waarin het volgende is opgenomen: “Parttime chauffeurs m/v of zzp-ers, leeftijd vanaf 25 jaar.” Het bedrijf maakt hiermee verboden onderscheid op grond van leeftijd. Ook handelt het bedrijf in strijd met de wet door niet te motiveren waarom deze leeftijdsgrens wordt gesteld. Lees verder…

Oordeelnummer 2011-19: Een bemiddelingsbureau discrimineert een vrouw niet met een wijdvallende hoofddoek die zowel het hoofd als de schouders, rug en borsten bedekt op grond van godsdienst door de pogingen haar te bemiddelen naar een baan in de schoonmaakbranche te beëindigen. Lees verder…

Oordeelnummer 2010-164: Een leerling met een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader wilde in het kader van zijn opleiding aan een ROC stage lopen bij een bedrijf. Hij is van mening dat hij door het bedrijf in het sollicitatiegesprek discriminerend is bejegend. Het bedrijf heeft erkend in het sollicitatiegesprek een aantal uitlatingen te hebben gemaakt over Marokkanen. Lees verder…

Oordeelnummer 2010-134: Een werkneemster krijgt nadat zij bekend maakt dat zij zwanger is van haar vierde kind, problemen met haar werkgever. Ze dient een klacht in bij de Commissie, waarin zij stelt dat zij vanwege haar zwangerschap wordt gediscrimineerd bij haar aanvraag om structureel verlof en ouderschapsverlof, haar opleiding, bij de wijziging van haar takenpakket, door het ontnemen van haar leaseauto en bij de beoordeling van haar functioneren en bij de vaststelling van haar targets. Lees verder…

Oordeelnummer 2010-3: Een vrouw van Amerikaanse afkomst solliciteert intern voor de functie van receptioniste bij een middelgroot bedrijf in de financiële dienstverlening. Het bedrijf wijst de vrouw af voor de functie, omdat ze “qua gesproken woord en schriftelijke vaardigheden van de Nederlandse taal, niet aan de gewenste functie-eisen voldoet”. Tevens verklaart het bedrijf dat zij de gebrekkige beheersing van het Nederlands van de vrouw, “als geboren USA-citizen” niet kwalijk neemt. De Commissie bevestigt in dit oordeel dat het stellen van een taaleis, kan leiden tot indirect onderscheid op grond van ras. Echter is de Commissie van oordeel dat het bedrijf deze eis mag stellen, omdat de receptioniste een bijdrage levert aan de door het bedrijf noodzakelijk geachte uitstraling. Lees verder…

Oordeelnummer 2008-120: Telecombedrijf maakt onderscheid in uitvoering verlengingsbeleid. Lees verder…

Oordeelnummer 2007-200: Lunchcafé. Leeftijdsonderscheid bij het aanbieden van betrekkingen via personeelsadvertenties. Lees verder…

Oordeelnummer 2007-106: Beoordeling of verweerster in strijd heeft gehandeld met de WGBL, door in een personeelsadvertentie een ongemotiveerde leeftijdseis te stellen. Lees verder…

Oordeelnummer 2006-51: Onderscheid op grond van godsdienst door voor toelating op de opleiding voor onderwijsassistent de voorwaarde te stellen dat een moslimleerling personen van het andere geslacht in voorkomende gevallen begroet door het geven van een hand. Lees verder…

Oordeelnummer 2005-125: Verweerster had moeten begrijpen dat verzoekster zich gediscrimineerd kon voelen door een opmerking van een collega. Strijd met de wet. Lees verder…

Oordeelnummer 2004-155: Direct onderscheid op grond van ras bij de arbeidsvoorwaarden door de woorden ‘‘houding is correct, maar wel erg Surinaams” in het functioneringsverslag. Onderscheid op grond van ras bij de beëindiging van de arbeidsverhouding. Strijd met wet bij klachtbehandeling. Sprake van victimisatie vanwege klagen van verzoekster. Aanbevelingen aan verweerster. Lees verder…

Oordeelnummer 2004-153: Verboden onderscheid op grond van godsdienst door de cliënte van verzoekster vanwege haar kleding, waaronder haar hoofddoek, niet in aanmerking te laten komen voor een stageplaats. Voorgelegde conceptrichtlijnen zijn in strijd met de wet gelijke behandeling indien ze als beleid zouden worden vastgesteld. Lees verder…

Oordeelnummer 2003-150: Onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid door verzoekster uit te sluiten van een geneesmiddelenonderzoek omdat ze de voorgeschreven voorbehoedsmiddelen niet gebruikt ter voorkoming van zwangerschap. Lees verder…

Oordeelnummer 2003-112: Verweerster maakt direct onderscheid op grond van godsdienst, welk onderscheid niet is verboden op grond van de wet. Lees verder…

Oordeelnummer 2002-3: Wederpartij heeft onderscheid gemaakt op grond van ras en geslacht door niet (adequaat) op te treden tegen de klachten met betrekking tot discriminatie. Lees verder… 

Oordeelnummer 1997-27: Verzoeker heeft bij een transportbedrijf gesolliciteerd naar de functie van internationaal chauffeur. De wederpartij heeft de vacature voor deze functie bekend gemaakt en voor verzoeker bemiddeld. Verzoeker is voor deze functie afgewezen. De Commissie acht aannemelijk dat het transportbedrijf verzoeker heeft afgewezen vanwege diens etnische afkomst. Lees verder…

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina