Vacatures

Beleidsmedewerker Saluti

Saluti is de adviesraad voor de Gemeente Utrecht op het gebied van diversiteit en inclusie en is ondergebracht bij Art.1 MN. Bekijk hier de vacature (PDF).

Beleidsmedewerker Saluti

Stedelijk Adviesorgaan diversiteit en inclusie
Werkgever: Art.1 Midden Nederland
Detachering bij: Saluti
De vacature is tijdelijk (1 jaar) met optie tot verlenging
Omvang: 24 uur per week
Salaris: CAO, schaal 9 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Het werk
Als beleidsmedewerker van Saluti ben je eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van Saluti in brede zin. Dat houdt in dat je de adviezen aan het College van B&W van Utrecht inhoudelijk voorbereidt, je schrijft de conceptadviezen en rondt ze af in samenwerking met het adviesorgaan.

In relatie daarmee volg je ontwikkelingen en beleid van de gemeentelijke en landelijke politiek; je volgt het maatschappelijk discours in media en wetenschap met betrekking tot mogelijke nieuwe adviesonderwerpen en ten behoeve van de onderbouwing van lopende adviezen.

Tot je taken behoren een goede voorbereiding en organisatie van de overleggen van het adviesorgaan en commissies, alsook van andere activiteiten als expertmeetings, rondetafelgesprekken etc. Tevens ondersteun je het bestuur bij secretariële werkzaamheden.
In overleg met het dagelijks bestuur geef je mede vorm aan Saluti als netwerkorganisatie
door onderhoud van het deskundigennetwerk en relatiebeheer met externen.

Daarnaast ben jij ook belast met het aansturen van en ontwikkelingsgericht leidinggeven aan eventuele projectondersteuner(s), tijdelijke krachten en stagiaires. In samenwerking met het dagelijks bestuur draag je zorg voor de profilering, kaderstelling en communicatie van en over Saluti.

Opdracht van Saluti
Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit een aantal leden. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over diversiteit en inclusie in de Utrechtse multiculturele samenleving. De adviezen die Saluti bestrijken zo nodig alle beleidsterreinen. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Daarnaast zet Saluti zich in voor het aanzwengelen van maatschappelijk debat over belangrijke onderwerpen en springt daar in waar de actualiteit erom vraagt. De leden van Saluti hebben dan ook regelmatig contact met stadsbestuur, gemeentelijke diensten en organisaties in het veld. Op de website van Saluti, vind je meer informatie over de organisatie.

Wat breng jij mee?
Je brengt werkervaring mee uit diverse (beleids)functies en je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van adviezen en andere teksten in een politiek strategisch spanningsveld, gebaseerd op de input van interne en externe (ervarings-)deskundigen. Je kan je inleven in en adviseren vanuit de positie van multiculturele netwerken in de gemeente Utrecht. Je bent in staat contacten te leggen en te onderhouden met diverse bewoners uit diverse netwerken in de stad. Je kan je onafhankelijk en kritisch opstellen ten opzichte van het gemeentelijk beleid. Verder kan je zelfstandig, kritisch én collegiaal staan ten opzichte van de ambtelijke organisatie.

Je realiseert je dat werken met en voor vrijwilligers met diverse kwaliteiten en achtergrond een extra beroep doet op je flexibiliteit en je communicatievermogen. Je kan omgaan met de bijzondere situatie van een bestuur dat directe verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden. Je hebt ervaring in en affiniteit met het werken in de multiculturele samenleving, wat blijkt uit je netwerken. Je kunt zelfstandig opereren en ook zonder directe collega’s je werk inhoud en vorm geven.

Je kunt in de rol van ondersteuner én spin in het web een bindende factor zijn. Je hebt
ideeën en creëert mogelijkheden voor verbetering en ontwikkeling van het werk van
Saluti. Je hebt een academisch denk- en werkniveau.

Plek in de organisatie en arbeidsvoorwaarden
De beleidsmedewerker wordt inhoudelijk aangestuurd door het bestuur van Saluti en werkt onder diens verantwoordelijkheid. De juridische werkgever is Art.1 Midden Nederland. Art.1 MN biedt een goede werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris is onder meer afhankelijk van opleiding, ervaring en goed functioneren. Het salaris bedraagt schaal 9 van de CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Sollicitatie en informatie
De functie is zo snel mogelijk beschikbaar. Uw motivatiebrief en CV kunt u vóór 19 januari sturen naar salutiutrecht@gmail.com. Voor informatie over de functie kunt u terecht bij Hanneke Haaksma (bestuur Saluti): 06-51343461.

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina