Publicaties

Hieronder treft u een actuele lijst van onze publicaties (.pdf) aan. Bent u geïnteresseerd in jaarverslagen en/of -cijfers van eerdere jaren? Neem dan contact op.

Jaardocumenten 2018
Jaarverslag 2018
Jaarrapportage Meldingen 2018 – Gemeenten in provincie Utrecht
Infographic ‘Meldingen eerste halfjaar 2018 in kaart gebracht’
Halfjaarrapportage Meldingen 2018 – gemeenten in provincie Utrecht
Halfjaarrapportage Activiteiten 2018 – gemeenten in provincie Utrecht

Jaardocumenten 2017
Infographic ‘Meldingen 2017 in kaart gebracht’
Jaarrapportage Meldingen 2017 – gemeenten in provincie Utrecht
Jaarrapportage Activiteiten 2017 – gemeenten in provincie Utrecht
WNT verantwoording en controleverklaring

Jaardocumenten 2016
Infographic ‘Meldingen 2016 in kaart gebracht’
Jaarrapportage Meldingen 2016 provincie Utrecht (BZK-rapportage)
Jaarrapportage Activiteiten 2016 provincie Utrecht

Essays
De impact van de coronacrisis op de kwetsbaren in onze samenleving (.pdf)
Een essay van Noor Blaas over hoe de coronacrisis de ongelijkheid in de samenleving blootlegt (Art.1 MN, april, 2020).

Beleidsplannen
Verkort beleidsplan 2015-2018 (.pdf)
Beleidsplan 2013-2015 (.pdf)

Jaarverslagen
Verkort jaarverslag 2015 (.pdf)
Verkort jaarverslag 2014 (.pdf)
Verkort jaarverslag 2013 (.pdf)
Verkort jaarverslag 2012 (.pdf)

Wilt u de volledige jaarverslagen ontvangen? Stuur dan een mail naar info@art1mn.nl en wij sturen het u graag toe.

Financiële jaarverslagen
Jaarrekening 2017 (.pdf)
Jaarrekening 2016 (.pdf)
Jaarrekening 2015 (.pdf)
Jaarrekening 2014 (.pdf)
Jaarrekening 2013 (.pdf)
Jaarrekening 2012
 (.pdf)

Jaarcijfers klachten
Jaarcijfers 2015 (.pdf)
Jaarcijfers 2014
 (.pdf)
Jaarcijfers 2013 (.pdf)
Jaarcijfers 2012 (.pdf)
Halfjaarcijfers 2012 (.pdf)

Landelijke kerncijfers
Kerncijfers 2012-2014  (.pdf)
Kerncijfers 2011 (.pdf)

Trendrapportages
Trendrapportage 2011-2014 (.pdf)
Trendrapportage 2009-2011 (.pdf)

Art.1 MN Onderzoeken

Etnische segregatie in Overvecht (.pdf)
Jezelf kunnen zijn in Utrecht. LHBT in biculturele kringen (2016) (.pdf)
Jezelf kunnen zijn in Utrecht. Omgaan met spanningen omtrent seksuele diversiteit en genderdiversiteit in biculturele kringen (2014) (.pdf)

Stage- en afstudeeronderzoeken

Etnisch ondernemerschap (.pdf)
Een verkennend onderzoek van Femke Boersma naar etnisch ondernemerschap in de stad Utrecht (Art.1 MN en Saluti, maart 2019).

Onbezorgd stemmen (.pdf)
Een onderzoek van Mirella Heins naar de toegankelijkheid van stemlokalen in de gemeente Montfoort tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 voor mensen met een beperking (Art.1 MN, juni 2018).

Een asielzoekerscentrum? Niet in mijn buurt! (.pdf)
Een kwalitatief onderzoek van Lisa Boons naar hoe op lokaal niveau wordt omgegaan met spanningen rondom de komst van vluchtelingen (Art.1 MN, augustus 2016)

SJD’ers, een knelpunt in de bestrijding van discriminatie?
Een onderzoek van Anne van Tricht naar de mate waarin aankomend sociaal juridisch dienstverleners adequaat kunnen doorverwijzen bij arbeidsmarktdiscriminatie (Art.1 MN, mei 2016)

ALL INclusive festivals (.pdf)
Een onderzoek van Anouk Bruinsma naar de toegankelijkheid van festivals voor mensen met een motorische beperking en de inclusieve beleidsvoering van gemeenten (Art.1 MN, mei 2016)

Discriminatie melden, waarom niet? (.pdf)
Kwalitatief onderzoek van Shewit Woldai naar de lage meldingsbereidheid van vluchtelingen bij Art.1 Midden Nederland. (Art.1 MN, mei 2016)

Discriminatie in de klas, een structureel probleem (.pdf)
Vergelijkend onderzoek van Coco Wisse naar hoe Art.1 MN het beste voorlichtingen kan aanbieden aan scholen. (Art.1 MN, december 2015)

Wat Art.1 MN nog meer kan doen om niet-westerse allochtonen te ondersteunen! (.pdf)
Kleinschalig onderzoek van Safia Mai naar methodieken die Art.1 MN kan hanteren om gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor niet-westerse allochtonen te waarborgen. (Art.1 MN, juni 2015).

Onbekend en Onbemind (.pdf)
Onderzoek van Jeroen Couwenberg naar het veiligheidsgevoel en de discriminatie van transgenders in de provincie Utrecht. (Art.1 MN, juni 2015)

Wel gebeurd, niet gemeld (.pdf)
Kleinschalig praktijkonderzoek van Michelle Potters naar de meldingsbereidheid van de LHBT-groep in de stad Utrecht. (Art.1 MN, februari 2015)

‘Oud en op? Nee, oud en top!’ (.pdf)
Onderzoek van Susanne Mes naar de omvang en aard van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit Amersfoort. (Art.1 MN, juni 2013)

“Op welke wijze kan de Stichting namens haar cliënten een succesvol civielrechtelijk rechtsmiddel instellen in geval van discriminatie en ongelijke behandeling?”
‘Leidraad over het beroep op de onrechtmatige daad bij discriminatie en ongelijke behandeling’ – Een overzicht van de positieve punten en de knelpunten van het beroep op artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad, bij discriminatie en ongelijke behandeling.
Onderzoek van Zehra Karakoç over het beroep op onrechtmatige daad bij discriminatie en ongelijke behandeling (Art.1 MN, 2011-2012)

‘Terug in de kast’ (.pdf)
Een belevingsonderzoek van Michel Aben naar de aard en omvang van homodiscriminatie in Utrecht (Bureau Discriminatiezaken Utrecht, september 2008).

Share Button
  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina