Nieuw: training islamofobie voor jongeren
22/01/2018

Wat verstaan wij onder islamofobie? Wat zijn de kenmerken hiervan? En hoe uit zich dit in Nederland? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in de training ‘Islamofobie en discriminatie’, georganiseerd door Art.1 MN. In het najaar van 2017 vonden er twee trainingen plaats voor respectievelijk de studenten van Hogeschool Utrecht en een groep moslimjongeren verbonden aan de buurtcentrum Oase.

Tijdens de trainingen werden de begrippen islamofobie en discriminatie verkend. De trainer lichtte toe dat het bij islamofobie niet enkel om “angst voor de islam” gaat, maar dat er ook gehandeld wordt uit deze angst; moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten. Islamofobie uit zich onder andere in het zien van moslims en islam als ‘de ander’, inferieur aan de westerse cultuur en als gewelddadig, wat resulteert in gevoelens van ‘wij’ tegen ‘zij’. In het Nederlandse publieke debat komt islamofobie verder tot uiting in de thema’s ‘islamisering’, de ‘onderdrukking van vrouwen’ en ‘massa-immigratie’.

In het tweede deel van het programma gingen de deelnemers in groepen hun eigen discriminatie ervaringen uit de praktijk bespreken. De heftigste casus die ter sprake kwam tijdens de training op Hogeschool Utrecht was van een student die bij een gemeente als stagiaire werd aangenomen. Zij deed haar hoofddoek af om een stageplek te kunnen vinden. Nadat zij startte met haar stage kwam de stagebegeleider erachter dat zij eigenlijk een hoofddoek draagt, maar deze niet op werkplek durfde op te doen. Hij gaf aan dat het dragen van een hoofddoek op de werkvloer niet gewenst is. De stagiaire deed iedere werkdag haar hoofddoek onderweg naar haar stage af, met veel pijn en verdriet.

“Wat kun je hiertegen doen?”, vroeg de trainer aan de deelnemers. De student had dit ten eerste moeten melden bij een antidiscriminatiebureau. Verder moet de hogeschool een zwarte lijst van organisaties opstellen die stagiaires discrimineert, aldus de aanwezigen. Opmerkelijk genoeg vonden sommige deelnemers tijdens de training bij Oase dat er geen oplossing is om discriminatie of uitsluiting tegen te gaan. De redenen hiervoor lichtten zij toe vanuit persoonlijke, veelal emotionele ervaringen. De studenten van Hogeschool Utrecht kwamen daarentegen wel met verschillende voorstellen. Het belang van de dialoog en het bespreekbaar maken van het onderwerp werd benadrukt. De deelnemers vonden tevens dat zij dit soort trainingen bij verschillende organisaties onder de aandacht moeten brengen. Maar de bewustwording over islamofobie en discriminatie begint vooral thuis. Volgens de studenten is hier een belangrijke rol weggelegd voor ouders. Tijdens de trainingsavond bij Oase nodigde de trainer afsluitend de deelnemers uit om een proactieve houding in praktijken van islamofobie te nemen: “De omstandigheden kan iemand wellicht niet altijd zelf bepalen, maar wel hoe hij/zij met die omstandigheden omgaat.”

Deze trainingen werden georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (minor Islam), stichting Asha en Akder.

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan contact met ons op via info@art1mn.nl of bel ons op telefoonnummer 030-2328666. Voor personen en organisaties in de provincie Utrecht wordt de training kosteloos verzorgd!

Share Button

  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.

Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina