Jaarrapportage 2017: meldingen en activiteiten!
26/03/2018

De verantwoording over onze werkzaamheden in 2017 is af. De afgelopen weken zijn we druk geweest met onze Jaarrapportages 2017 over meldingen en activiteiten van het afgelopen jaar. Inmiddels hebben we alle gemeenten van de provincie Utrecht, onze resultaten gestuurd. De rapportages en onze infographic is nu openbaar en voor iedereen te lezen!

De meldingsrapportage laat zien dat het totaal aantal meldingen van discriminatie en ongelijke behandeling in onze regio Midden Nederland licht is gedaald. Van 354 meldingen in 2016 naar 338 meldingen in 2017. In Utrecht zien wij een stijging van het aantal meldingen. Art.1 MN investeert in Utrecht veel aan de naamsbekendheid en positionering en dat werpt zijn vruchten af.

In 2017 is er vaker melding gedaan op de grond handicap/chronische ziekte. De wijziging in de gelijkebehandelingswetgeving, die mensen met een beperking meer bescherming biedt tegen ongelijke behandeling, heeft naar verwachting tot de stijging geleid. Ook op de grond geslacht is vaker gemeld. Art.1 MN heeft profijt gehad van de campagnes die het College voor de Rechten van de Mens in 2017 heeft uitgezet, zoals het melden van zwangerschapsdiscriminatie en handicap.

Daarnaast ontvingen we ruim 400 informatie- en adviesverzoeken. Melders zijn vaker zelf aan de slag gegaan nadat ze van ons informatie of inhoudelijk advies hebben gehad. We zien dit als een positieve ontwikkeling.

Lees hier:
Infographic ‘Meldingen 2017 in kaart gebracht’
Jaarrapportage Meldingen 2017 – gemeenten in provincie Utrecht
Jaarrapportage Activiteiten 2017 – gemeenten in provincie Utrecht

Share Button

  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.

Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina