College over ‘Houdbaarheid van democratie’
10/01/2018

Art.1 MN organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het college ‘Houdbaarheid van democratie’ door Willibrord de Graaf op donderdag 22 februari a.s. De avond wordt gehouden in De Kargadoor (Oudegracht 36, Utrecht) en is vrij toegankelijk.

Door Willibrord de Graaf

Het gaat niet goed met de democratie. Al enkele decennia neemt het vertrouwen in de democratie of in elk geval haar instituties af, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De grote vraag is waar dat wantrouwen vandaan komt. Er wordt gesproken over de kloof tussen politiek en burger, over de opkomst van de ‘boze burger’, over een scheidslijn tussen hoog en laag opgeleiden en zo meer. Sommigen denken dat stelselwijzigingen nodig zijn om meer directe vormen van democratie mogelijk te maken, anderen vrezen dan de afbraak van de rechtsstaat als de grillige wil van het volk het voor het zeggen heeft. In dit college zal Willibrord de Graaf ingaan op een vijftal belangrijke ontwikkelingen die deel uitmaken van het problematische karakter van de democratie: de gebreken van de liberale democratie, de toenemende vervlechting tussen economie en politiek, de opkomst van het populisme, de zwakke pogingen tot meer participatieve democratie en tenslotte de verschijning van de postdemocratie als het leegmaken van de politiek.

Willibrord de Graaf is voormalig universitair hoofddocent aan de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderwijs en onderzoek betroffen de problemen van uitsluiting en insluiting in de multiculturele samenleving en de verzorgingsstaat. Ook is hij voorzitter van het bestuur van Art.1 Midden Nederland.

De grote zaal van De Kargadoor (Oudegracht 36, Utrecht) gaat open om 19.30 uur en het college start om 20.00 uur.

Share Button

  • Als u hierboven uw gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren. Wij gebruiken deze informatie alleen om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt staat hoe u zich weer kunt afmelden.

Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina