Voorlichting en trainingen

Art.1 MN vindt het belangrijk dat er aandacht is voor (on)gelijke behandeling bij verschillende doelgroepen. Daarom streven wij er naar onze voorlichtingen op maat te maken. Dit betekent dat de voorlichting en training zoveel mogelijk wordt toegesneden op de vraag van de desbetreffende persoon of organisatie.

De voorlichtingen die wij geven in het onderwijs hebben als doel om kinderen en jongeren kennis te laten maken met vooroordelen en stereotypen en waartoe dit kan leiden. Daarnaast verzorgen wij in-company trainingen. Dit zijn trainingen voor professionals uit alle sectoren die meer willen leren over (on)gelijke behandeling op de werkvloer en diversiteit.

Share Button


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina