Voorlichting op scholen

De voorlichtingen die wij geven in het onderwijs zijn altijd interactief en op maat gemaakt. Wij gaan graag met u in gesprek over welke voorlichting bij uw school past. In gemeenten die Art.1 MN subsidiëren is ons aanbod helemaal gratis.

Lessuggesties voor docenten

 

Voorlichtingsaanbod basisonderwijs
Kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met verschillen tussen mensen, ze zien immers in hun eigen klas al dat iedereen anders is. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen deze verschillen leren waarderen, in plaats van veroordelen. Als op jonge leeftijd al wordt geleerd dat diversiteit positief is, zal op latere leeftijd de tolerantie naar ‘anderen’ groter zijn.

We hebben voorlichtingen voor groepen 1 t/m 8 die inzoomen op diverse aspecten van vooroordelen, diversiteit en gelijkheid, maar we kunnen ook altijd voorlichting op maat aanbieden. Kijk hieronder voor de beste keuze voor uw klas of neem contact op.

Kikker en de Vreemdeling

 Op interactieve wijze wordt het prentenboek van Max Velthuijs voorgelezen. Op een dag komt er een vreemdeling in het bos wonen. Rat. Eend waarschuwt dat alle ratten dieven zijn. Ze zijn lui, brutaal en werken niet. Varkentje zegt dat ratten niet in het bos thuishoren. Maar Kikker besluit zelf een kijkje te gaan nemen. En hij vindt Rat wel aardig.. Hebben de kinderen zelf weleens iets meegemaakt zoals één van de dieren? Welk gevoel hadden ze daarbij? En kan je eigenlijk al van tevoren iets van iemand weten als je hem/haar nog nooit gezien hebt? De leerlingen maken kennis met de thema’s ‘vreemdeling’en ‘vooroordeel’. Er wordt afgesloten met een spannend raadspel met de boodschap: laat je verrassen en sta open voor elkaar.
Doelgroep: groep 1 en 2.
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten.

Abracazebra

 Op interactieve wijze en in combinatie met spel lezen wij het mooie prentenboek van Helen en Thomas Docherty. In het dorp Gaapvaak gaat alles zijn gewone, saaie gangetje. Totdat de vreemde zebra Abracazebra er komt wonen, die iedereen verrast met gekke goocheltrucjes. De zebra staat volop in de belangstelling. Maar niet iedereen vindt de komst van de zebra even leuk. Er worden roddels verspreid en gemene plannen bedacht. Waarom eigenlijk? En wat vinden de anderen daar van? Durven zij iets te zeggen..? Leerlingen maken spelenderwijs kennis met de thema’s ‘anders zijn’, ‘erbij horen’, ‘vreemdeling’ en ‘vooroordelen’. Ook gerelateerde gevoelens zoals blijdschap, verdriet en jaloezie komen aan bod.
Doelgroep: groep 3 en 4.
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten. 

Allemaal gelijk en allemaal anders

 In deze les staan wij met de kinderen stil bij de thema’s vooroordelen en anders zijn. We zijn allemaal gelijk én we zijn allemaal anders. Aan de hand van een speelse opdracht gaan leerlingen op creatieve wijze aan de slag met deze thema’s.
Doelgroep: groepen 5 en 6.
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten.

Wie is wie?

 Terwijl er een verhaal wordt voorgelezen, kiezen leerlingen welke afbeeldingen horen bij de personages uit het verhaal. Na afloop blijkt dat de werkelijkheid niet altijd strookt met wat leerlingen verwachten. Zij baseerden zich op stereotypen: wat zijn dat eigenlijk en hoe komen we daaraan? Leerlingen leren spelenderwijs wat stereotypen zijn, hoe stereotypen werken en dat de werkelijkheid vaak verrassender is dan deze op het eerste gezicht lijkt.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: 60 minuten.

Het Snelle Oordeel

Leerlingen krijgen de opdracht om zo snel mogelijk in te schatten wat de eigenschappen en interesses zijn van de zes geportretteerde jongeren. Daarna leren zij de jongeren beter kennen: klopte hun snelle oordeel wel? Leerlingen leren wat vooroordelen zijn, dat iedereen vooroordelen heeft en dat hier voordelen en nadelen aanzitten.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

De vooroordelenkoffer

 Leerlingen wandelen in tweetallen langs de kleurrijke kartonnen kaarten. Op elke kaart staat een opdracht die hen op speelse wijze laat stilstaan bij bij de thema’s vooroordelen, pesten en diversiteit. Vervolgens worden de belangrijkste lessen nog eens besproken in een klassengesprek. De doelstellingen staan uitgebreid beschreven op www.vooroordelenkoffer.nl.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: ongeveer 90 minuten.

Verboden voor…

Wat: Aan de hand van deze (echte!) verkeersborden met rare verboden, doen de leerlingen een speurtocht waarin ze creatieve opdrachten uitvoeren over vooroordelen, stereotypen en diversiteit.
Doel: Haarkleur, naam, schoenmaat, leeftijd, afkomst, geloof of op wie je verliefd wordt, zeggen helemaal niks over wie je bent en wat je kan. Daarom is discriminatie niet alleen strafbaar, het is vooral heel dom. Dat is de gedachte achter de verkeersborden die Art.1 MN heeft laten maken.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: Een dagdeel.

Vooroordelen, stereotypen en diversiteit

 Interactieve les met film, foto’s en muziek waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan en op speelse wijze ervaren wat vooroordelen en stereotypen zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden leren zij dat hun mening over een ander niet altijd gebaseerd is op feiten en dat mensen uit één groep veel van elkaar kunnen verschillen.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

(Cyber)pesten

 Met behulp van filmpjes en opdrachten gaan leerlingen samen aan de slag met het thema (cyber)pesten. Wat zijn de verschillen tussen ‘gewoon’ pesten en cyberpesten? Wat zijn de oorzaken en effecten van (cyber)pestgedrag? En wat kun je binnen de diverse rollen doen om pesten tegen te gaan?
Doelgroep: groep 6 t/m 8 en brugklas.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

Tweede Wereldoorlog, Vrijheid en Gelijke Rechten

 Het startpunt van deze les is de Tweede Wereldoorlog en het leven van Anne Frank. Wat gebeurde er met de vrijheid en rechten van Anne? Gelukkig zijn er na de oorlog mensenrechten gekomen. Daarin staat dat iedereen dezelfde rechten heeft, discriminatie is verboden. Toch is niet iedereen op de wereld altijd en overal vrij. Aan de hand van een filmpje en werkblad staan leerlingen stil bij vrijheid en recht in de huidige wereld.
Doelgroep: groep 7 en 8.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

40 dagen niet schelden

Wat: Zou het jou lukken om 40 dagen niet te schelden? In dit programma worden leerlingen hiertoe uitgedaagd. In een voorlichting leren zij stilstaan bij het effect dat woorden als ‘kanker’ en ‘homo’ onbedoeld kunnen hebben op omstanders. De 40 dagen daarna blijven leerlingen met het thema bezig aan de hand van diverse lessuggesties en opdrachten. Deze voorlichting is ontwikkeld door onze collega-organisatie Tŭmba.
Doelgroep: groep 6 t/m 8.
Tijdsduur: vanaf 45 minuten.. 

Geschiedenis van Sint en Zwarte Piet

Stichting Nederland Wordt Beter heeft een lespakket ontwikkeld over de herkomst van Sinterklaas en Zwarte Piet. In verschillende lessen leren kinderen die niet meer in Sinterklaas geloven over de geschiedenis van het feest en denken ze gezamenlijk na over de weergave van de figuur Zwarte Piet. Zo kan het gesprek worden aangegaan over de verschillende manieren waarop deze figuur ervaren wordt. Het pakket bestaat uit vier onderdelen van elk ongeveer 20 minuten: ‘De Geschiedenis van Sinterklaas’, ‘De Geschiedenis van Zwarte Piet’, ‘Karikaturen’ en ‘Leuk?’ Dit lespakket is nu ook gratis online beschikbaar voor scholen en geïnteresseerden op de website van Nederland Wordt Beter.
Doelgroep: groep 7 en 8.
Tijdsduur: 20 tot 80 minuten.

 

Voorlichtingsaanbod voortgezet onderwijs 

Jongeren op de middelbare school zijn erg bezig met hun identiteits- en groepsvorming. Wij laten zien wat de voordelen zijn van diversiteit en dat verschillen een groep juist sterker maken.
We bieden voorlichtingen aan over diverse onderwerpen rondom diversiteit, discriminatie en vooroordelen en houden altijd rekening met de behoeften van de school en/of leerlingen. Kijk hieronder voor de beste keuze voor uw school of neem contact op voor meer informatie.

Vooroordelen en discriminatie

 Interactieve les waarbij leerlingen met elkaar in gesprek gaan en op speelse wijze ervaren wat vooroordelen en stereotypen zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden en diverse media leren zij dat hun mening over een ander niet altijd gebaseerd is op feiten en dat mensen uit één groep veel van elkaar kunnen verschillen. In een klassikaal gesprek delen leerlingen hun ervaringen en meningen en leren zij zichzelf (en hun klas) beter kennen.
Doelgroep: geschikt voor alle leeftijden en niveaus.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 50 minuten.

De psychologie van discriminatie

Waarom neigen we ernaar om mensen die ‘anders’ zijn uit te sluiten en wat voor rol spelen vooroordelen daarbij? Aan de hand van filmpjes en theorie over groepsvorming en identiteit gaan leerlingen dieper in op het verschijnsel discriminatie en worden ze zich bewust van de achterliggende processen en de mogelijke gevolgen.
Doelgroep: bovenbouw havo en vwo.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

Tweede Wereldoorlog, vrijheid en discriminatie

Leerlingen staan stil bij de rol van discriminatie in zowel de Tweede Wereldoorlog als in de huidige samenleving. Aan de hand van een korte film gaan leerlingen met elkaar in gesprek over de Jodenvervolging en het verzet hiertegen. De thema’s onrecht en discriminatie worden in de huidige tijd geplaatst en inzichtelijk gemaakt. De jongeren leren dat zij ook nu in actie kunnen komen tegen onrecht en op deze manier iets kunnen betekenen voor een ander.
Doelgroep: Geschikt voor alle leeftijden en niveaus.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, burgerschap.
Tijdsduur: Vanaf 60 minuten. 

Één stap vooruit

Hoe voelt het om ‘anders’ te zijn? Of om je benadeeld of gediscrimineerd te voelen? Na een inleiding over discriminatie en gelijkheid, krijgen leerlingen in deze les een identiteit of rol toebedeeld. Deze rollen zijn uiteenlopend van bijvoorbeeld de zoon van een rijke advocaat, een asielzoeker uit Syrië tot een homoseksuele jongen die profvoetballer wil worden. De leerlingen gaan in een rij staan en beantwoorden vanuit hun rol verschillende vragen door een stap vooruit te doen uit. Direct worden de verschillen zichtbaar. Misschien zijn zij wel de enige die een stap zetten, hoe voelt dit voor hen? De leerlingen ervaren dat niet iedereen in Nederland dezelfde kansen heeft en bespreken thema’s als privileges, gelijkheid en respect.
Doelgroep: geschikt voor alle leeftijden en niveaus.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

Discriminatie verbeeld en verwoord

 Discriminatie lijkt vaak een zwaar onderwerp, maar dit thema kan ook op een laagdrempelige en creatieve manier worden besproken. Na een theoretische introductie gaan leerlingen aan de hand van cartoons en/of muziek het gesprek aan over vooroordelen en discriminatie. De leerlingen uiten hun ervaringen en mening vervolgens in een werkstuk of lied. In deze les komen verschillende discriminatiegronden aan bod; zoals handicap, huidskleur, leeftijd, geslacht, geloof en seksuele voorkeur.
Doelgroep: onderbouw vmbo, havo en vwo.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, muziekles en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 90 minuten.

Vooroordelenkoffer

 In tweetallen beantwoorden leerlingen de opdrachten die op kleurrijke kaarten door de klas verspreid staan. De opdrachten gaan onder andere over vooroordelen, pesten en diversiteit. Vervolgens bespreken we deze thema’s in een klassikale dialoog. De doelstellingen staan uitgebreid beschreven op www.vooroordelenkoffer.nl.
Doelgroep: brugklassen vmbo, havo en vwo.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, geschiedenis, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 90 minuten.

(Cyber)pesten

 Met behulp van filmpjes en opdrachten gaan leerlingen klassikaal en in groepjes aan de slag met het thema (cyber)pesten. Wat is cyberpesten eigenlijk en wat zijn de mogelijke effecten hiervan? Wat zijn de verschillen tussen plagen en pesten? De leerlingen bespreken wat je binnen de diverse rollen kunt doen om (cyber)pesten tegen te gaan en bedenken samen tips tegen (cyber)pesten.
Doelgroep: onderbouw vmbo, havo en vwo.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, omgangskunde, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 60 minuten.

40 dagen niet schelden

 Zou het jou lukken om 40 dagen niet te schelden? In dit programma worden leerlingen hiertoe uitgedaagd. In een voorlichting leren zij stilstaan bij het effect dat woorden als ‘kanker’ en ‘homo’ onbedoeld kunnen hebben op omstanders. De 40 dagen daarna blijven leerlingen met het thema bezig aan de hand van diverse lessuggesties en opdrachten. Deze voorlichting is ontwikkeld door onze collega-organisatie Tŭmba.
Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs.
Sluit goed aan bij: Omgangskunde, taal, maatschappijleer, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: vanaf 45 minuten. 

Geschiedenis van Sint en Zwarte Piet

Stichting Nederland Wordt Beter heeft een lespakket ontwikkeld over de herkomst van Sinterklaas en Zwarte Piet. In verschillende lessen leren kinderen die niet meer in Sinterklaas geloven over de geschiedenis van het feest en denken ze gezamenlijk na over de weergave van de figuur Zwarte Piet. Zo kan het gesprek worden aangegaan over de verschillende manieren waarop deze figuur ervaren wordt en de discussie die hierover gevoerd wordt. Het pakket bestaat uit vier onderdelen van elk ongeveer 20 minuten: ‘De Geschiedenis van Sinterklaas’, ‘De Geschiedenis van Zwarte Piet’, ‘Karikaturen’ en ‘Leuk?’ Dit lespakket is nu ook gratis online beschikbaar voor scholen en geïnteresseerden op de website van Nederland Wordt Beter.
Doelgroep: onderbouw vmbo, havo en vwo.
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, omgangskunde, burgerschap en/of mentorles.
Tijdsduur: 20 tot 80 minuten.
Wilt u dat we in de voorlichting extra aandacht besteden aan een specifiek thema dat te maken heeft met vooroordelen en discriminatie? Laat het vooral weten! In veel gevallen kunnen we de voorlichtingen hier op aanpassen.
Vul het onderstaande formulier in of stuur een mailtje naar Niki Eleveld via n.eleveld@art1mn.nl voor meer informatie. Zij neemt contact met u op zodra ze uw aanvraag heeft ontvangen.
Gemeente: *
School: *
Soort onderwijs: *
Gewenste voorlichting: *
Gewenste datum:
 /  / 
Naam contactpersoon: *
E-mailadres: *
Telefoonnummer: *
Opmerkingen:
Type de onderstaande beveiligingscode over:
Share Button


Bezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina