Deze week publiceerde de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), Art.1 Midden Nederland is hierbij aangesloten, de Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met Landelijk overzicht meldingen discriminatie in 2016
In de aanloop naar de verkiezingen kijkt Republiek Allochtonië naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd Welke partijen willen wat doen tegen discriminatie?
Kleurrijk 030 bespreekt en onderzoekt wit privilege. Op dinsdag 21 maart a.s. organiseert Art.1 Midden Nederland, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, Hoe kleurrijk is Utrecht?
Door middel van de jaarlijkse enquête Pink Panel meet Art.1 MN het gevoel van veiligheid onder mensen met een homo-, bi- of panseksuele gerichtheid op diverse thema’s Enquête Pink Panel 2017 online!
Gezocht in Utrecht: mensen, bedrijven en organisaties en instellingen die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die bruggen Tolerantieprijs 2017: kandidaten gezocht!
In aanloop naar de verkiezingen kijkt Republiek Allochtonië naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd Verkiezingen: diversiteitsbeleid en arbeidsmarktdiscriminatie

Stichting Art.1 Midden Nederland (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook is niet toegestaan.”

Iedereen wil toch gelijk behandeld worden?!

… en evenveel kans maken op een baan als die 20-jarige!

… en evenveel kans maken op promotie als je mannelijke collega!

… en je werkzaamheden behouden na je zwangerschapsverlof!

… en laten zien dat je prima kan functioneren op kantoor, ook mét autisme!

Wordt u gediscrimineerd op het werk? Wordt u de toegang tot een discotheek geweigerd? Ongelijk behandeld bij het zoeken naar een woning of een baan? Anders behandeld door uw geloof of levensovertuiging? Meld dat dan bij ons. Samen met u bekijken we de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen worden. Lees op hier meer over onze werkwijze.

Naast het behandelen van discriminatieklachten verzorgen wij ook voorlichting op scholen en in-company trainingen voor bedrijven. Bent u benieuwd naar ons aanbod? Neem gerust contact op voor meer informatie of trainingen op maat.

 

AlgemeenFinal_web

engelsBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina