Wat is de plek van een moslim in een niet-islamitisch land? Zijn contacten met niet-moslims verboden volgens de Islam? Wat betekent jihad? Hoe ga je om met islamofobie? Al AANMELDING GEOPEND: Training 'Jezelf zijn als moslim in Utrecht'
De dynamiek van onze samenleving is steeds in beweging. De multiculturele samenleving groeit snel. Daarom worden er steeds hogere competenties en nieuwe vaardigheden verwacht UITNODIGING 20/03: Symposium 'Cultuursensitief werken'
Deze week deed het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in een zaak tussen gemeente Utrechtse Heuvelrug en een inwoner. Het College is in haar oordeel zeer kritisch Uitsterfbeleid woonwagenstandplaatsen gemeente Utrechtse Heuvelrug veroordeeld
De gemeente reikt elk jaar de Tolerantieprijs uit. De prijs is voor mensen, bedrijven en andere organisaties die zich op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame Tolerantieprijs 2018: kandidaten gezocht!
Graag nodigen we u uit voor de vertoning van de film ‘Ik alleen in de klas’ op woensdag 7 maart a.s. in filmtheater De Lieve Vrouw Filmtheater in Amersfoort. De film zal worden UITNODIGING 07/03: Ik alleen in de klas - film & gesprek in Amersfoort
Wat verstaan wij onder islamofobie? Wat zijn de kenmerken hiervan? En hoe uit zich dit in Nederland? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in de training 'Islamofobie Nieuw: training islamofobie voor jongeren

Stichting Art.1 Midden Nederland (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook is niet toegestaan.”

Iedereen wil toch gelijk behandeld worden?!

… en evenveel kans maken op een baan als die 20-jarige!

… en evenveel kans maken op promotie als je mannelijke collega!

… en je werkzaamheden behouden na je zwangerschapsverlof!

… en laten zien dat je prima kan functioneren op kantoor, ook mét autisme!

Wordt u gediscrimineerd op het werk? Wordt u de toegang tot een discotheek geweigerd? Ongelijk behandeld bij het zoeken naar een woning of een baan? Anders behandeld door uw geloof of levensovertuiging? Meld dat dan bij ons. Samen met u bekijken we de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen worden. Lees op hier meer over onze werkwijze.

Naast het behandelen van discriminatieklachten verzorgen wij ook voorlichting op scholen en in-company trainingen voor bedrijven. Bent u benieuwd naar ons aanbod? Neem gerust contact op voor meer informatie of trainingen op maat.

 

AlgemeenFinal_web

engelsBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook paginaBezoek onze Facebook pagina